shenzhen chaw' Cube val cham co., Ltd
product
QaD juH Wristband

QaD juH Wristband

QaD juH Wristband tu'lu'bej tIgh Color, Size...

parameter

QaD juH Wristband

Safe Home Wristband

jungwoq chaw' Cube ghom QaD juH Wristband manufacturer QaD juH Wristband suppliers je, SuQupmo' QaD juH Wristband laSvargh neH shenzhen jungwoq, chaw' Cube reliable malja' qoch qaStaHvIS QaD juH Wristband industry.

Safe Home Wristband

QaD juH Dachegh Wristband alzheimerand vIlopQo' jay' 39 tI s rop ngo' loD jenDaq HuS meQbogh bracelet, baS ngo' manand vIlopQo' jay' 39 attach tuQ; s De' such as pong, juH Dachegh SoQ, 'a wa', contact vaj 'e' ghum tu' latlhpu' pagh wItI'nISmo', qaSpu'DI' 'oH common Dapvetlh ghaj vaQ neH Hach Sep.

Safe Home Wristband

Safe Home WristbandQaD juH Wristband patmey lulo'ta':

bech vo' alzheimerand 39 vIlopQo' jay'; law' QaH QaD juH Dachegh Wristband, application 10 DIS neH 'amerI'qa' united, s rop qanwI' juH. alzheimerand vIlopQo' jay' 39 tI s rop Sov alzheimerand vIlopQo' jay' 39 tI s rop. according to 39 vIlopQo' jay'; alzheimerand published s DIvI' jungwoq. ghaH according to findings, pa' 2011 vo' alzheimerand vIlopQo' jay' 39 bech ghot tu'lu'. mej 36.5 'uy' nuvpu' worldwide; s, Hoch 7 cha'DIch net nuv bech vo' rop, threat qanwI' porgh Damo' ghaH andquot wa' loS tIn killerandquot;. pa' Sep nov vIlopQo' jay' 39 s rop qanwI' HIp andquot ghItlh tuQ; nuvpu' ghaH alzheimerand; QaD juH wristbandandquot; unify per bracelet, printed lan ghop Qeb qaStaHvIS qorDu' chaw'nIS neH contact De' wa'logh tofacilitate qorDu' Samta'meH luj loD qan, andquot planandquot Hung; to'vam juH.

QaD juH Wristband tlham:

andquot; wristbandandquot juH QaD; conspicuous SuD je gezer, transverse bracelet andquot; DubelmoHchugh QaH meandquot; 'ej andquot. QaD homeandquot; ghaH mu' chIS, ghop Qeb deposit andquot tI informationandquot; bejDI' ngo' manand 39 vIlopQo' jay'; tuQ laH 'eb central s pong, qantaHvIS, juH SoQ, nuq 'oH basic De' such as vaj jIHMej laH maH nav 'ay' rop.

QaD juH Wristband mach chaH Dapon 'e' yI Role:

1. alzheimerand 39 vIlopQo' jay'; s rop ngo' loD jenDaq HuS meQbogh bracelet, baS ngo' manand vIlopQo' jay' 39 attach tuQ s De' such as pong, juH Dachegh SoQ, 'a wa', contact vaj 'e' ghum tu' latlhpu' pagh wItI'nISmo', qaSpu'DI' 'oH common Dapvetlh ghaj vaQ neH Hach Sep;.
2. andquot; wristbandandquot juH QaD; je laH lo' law' vIlopQo' jay' 39 patientand; qanwI' juH Dachegh QaH s le' vIchIDmeH, Qatlh Qu', ngeD concern, wanI'vammo' reH HIjwI'pu' ngu'laH luH nuvpu' DeSDu' date 'eq.

QaD juH Wristband Package:

· ngI': 16.8 g ghap pc
· packing: 100pcs ghap per polybag, 1000pcs ghap per carton
· carton Size: 515 mm * 255 mm * 350 mm
· n.w: 16.8 kg ghap ctn
· g.w: 17.8 kg ghap ctn

♦ Contact

ghogh HablI': 86-755-89894425 nav: 86-755-84521292

SoQ: 4andamp; 7 ghap f, e vIleghDI', longjing industrial park, bantian Street, longgang yoS, shenzhen, jungwoq.zip: 518129

e-mail: info@worldnfc.com

website: http://www.worldnfc.com


Hot Tags: QaD juH Dachegh wristband, jungwoq, suppliers, manufacturers, laSvargh, 'ay' wholesale, qutlh, 'eS
relate products

product category

nom je' ghoch

Copyright © shenzhen chaw' Cube val cham co., Ltd